FORENINGEN   |   BLIV MEDLEM AF NHS   |  OM HOSTA   |   PLANTEMARKEDER   |   KONTAKT   |   HOME

 
 

GENERALFORSAMLING 2018 Referat


Søndag den 10. juni 2018, afholdt hos Helga og Hans, Hosta Danmark  i Vamdrup


14 personer var mødt op

Kirsten Lyng bød velkommen.


Dagsorden ifølge vedtægterne


1. Valg af dirigent og stemmetællere

Ejvind Hansen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen fravalgte stemme-tællere.


2. Formandens beretning.

Kirsten Lyng kunne berette at der ikke havde været nogen arrangementer i løbet af året udover generalforsamlingen. Kunne derudover fortælle at der er kommet 10-12 nye medlemmer. Tre har meldt sig ud.


3. Fremlæggelse af regnskab.

Ejvind gav en hurtig gennemgang af regnskabet og det blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at kontingentet skal være uændret 150 kr. Kirsten lovede at undersøge hvordan svenske medlemmer kan undgå at betale 150 kr. for at sende kontingent.


5. Indkomne forslag.

Der var 1 forslag, stillet af bestyrelsen:

Ændring i vedtægterne, hvor der står at generalforsamlingen afholdes hver 2. eller 3. søndag i juni.

Det ændres til at generalforsamlingen hvert år afholdes sidste søndag i juni. Forslaget blev vedtaget.


6. Valg

Valg af formand Kirsten Lyng blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem. Reidunn Fremstedal blev genvalgt

Valg af kasserer. Ejvind Hansen blev genvalgt.

Valg af af 2 suppleanter

Ester Knudsen blev genvalgt

Svend Erik Pirk blev nyvalgt

Valg af 2 revisorer

Morten Troest og Vilhelm Knudsen blev begge genvalgt

Valg af revisorsuppleant

Lizzi Pedersen blev genvalgt


7. Eventuelt

Kirsten Lyng viste en meget flot folder frem, som er beregnet til at uddele fra hostabutikker og plantemarkeder. Der blev forslået nogle små ændringer i teksten. Men ellers var den super god, syntes alle.

Efter generalforsamlingen blev der holdt auktion over donerede planter. Hele beløbet der blev til 2.050 kr. tilfalder foreningen.


Tak til alle donorer af hosta til auktionen:

Enemærkets Hostahave, Hosta Danmark, Bente Simonsen, Ejvind Hansen, Lizzy Pedersen og Kirsten Lyng.