FORENINGEN   |   BLIV MEDLEM AF NHS   |  OM HOSTA   |   PLANTEMARKEDER   |   KONTAKT   |   HOME

 

MØDER & REFERATER

GENERALFORSAMLING 2018 Referat


Søndag den 10. juni 2018 kl. 13.00

afholdt hos Hosta Danmark, Hafdrupvej 10, 6580 Vamdrup.


Ejvind Hansen og Kirsten Lyng bød velkommen.


Dagsorden ifølge vedtægterne


1. Valg af dirigent og stemmetællere

Ejvind Hansen blev valgt som dirigent, og generalforsamlingen frafaldt valg af stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

Kirsten Lyng fremlagde kort bestyrelsens beretning, suppleret af Ejvind Hansen.

Der er siden sidste generalforsamling udgivet 4 blade, som generelt er blevet godt modtaget hos medlemmerne.

Kirsten efterlyste igen mere

3. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt. Regnskabet var godkendt af såvel Morten Troest som Vilhelm Knudsen.

4. Fastsættelse af kontingent

Det blev enstemmigt vedtaget at bibeholde kontingentet på 150 kr. om året.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

a. Marianne Bonne blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

b. Ester Knudsen blev genvalgt som 1. suppleant, valgt for 1 år

c. Svend Erik Pirk blev valgt som 2. suppleant, valgt for 1 år

d. Morten Troest og Vilhelm Knudsen blev genvalgt som revisorer, valgt for 1 år

e. Lizzy Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt

xxxx


Som afslutning på generalforsamlingen blev der afholdt auktion over de donerede hosta.

De blev alle solgt og det samlede beløb for salget rundede de 2000 kr., som går ubeskåret i foreningens kasse.


Tak til alle donorer:
Enemærkets Hostahave, Hosta Danmark, Ejvind Hansen, Bente Simonsen,
Lizzy Pedersen, Kirsten Lyng