Bliv medlem af Nordisk Hosta Selskab

Kom med i klubben!

Som medlem af Nordisk Hosta Selskab
får du hvert år 2 medlemsblade med
masser af aktuelle og inspirerende artikler
om hosta, forfattet af klubbens medlemmer
og eksterne skribenter.

Medlemsbladet udkommer 2 gange årligt.

Kontingentet for ét års (dansk) medlemsskab
er 150 kr.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen, som betales inden 1. februar, for at modtage medlemsblad. For nye medlemmer gælder for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, at kontingent skal være betalt senest 1. maj.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer Morten Troest (mail til Morten Troest).

KONTINGENT

  • Årligt kontingent for danske medlemmer: DKK 150,-
  • Årligt kontingent for norske medlemmer: NOK 200,-
  • Årligt kontingent for øvrige udenlandske medlemmer:
    DKK 200,- (grundet bankgebyr)

Kontingentbetaling skal ske til:

NHS på Facebook

Ud over medlemsbladet, har NHS sin egen Facebookside, hvor medlemmerne
(af Facebook-gruppen, som ikke er identisk
med medlemsskab i foreningen) deler
billeder og erfaringer.

Velkommen i klubben!